Kontakta oss

Att vara anhörig, Mamma eller Pappa, syskon, partner, kompis, kollega eller att se när någon vi bryr oss far illa är det svårt och att veta vad kan/bör jag göra. Den maktlöshet och frustration, ilska och oro som Du troligen känner kan bli självutplånande och väldigt svår. Vi på Step One har en gedigen kunskap och lång erfarenhet av att stödja och ge anhöriga de verktyg som behövs för att leva ett någorlunda bra liv trots att någon i ens närhet lever i ett beroende med destruktiva beteenden. 

Step One har sedan 1997 bedrivit vård av Beroenden, primärt inom Alkohol & Droger. Vår behandling idag är en väl avvägd och beprövad metod som består av KBT, MI och 12 stegsmodellen. Vår ambition och resultat visar att vi skapar en miljö där klienten känner sig trygg och motiverad att arbeta mot en lösning unik för varje individs behov och möjligheter. Vi är upphandlade av Stockholms Stad, kranskommuner, och Stadsdelsförvaltningar. Vi samarbetar med Företagshälsovården på flera områden.

Step One har framgångsrikt bedrivit missbruksvård sedan 1997 i centrala Stockholm. Vår metod är väl beprövad och framgångsrik. Vi har via lång erfarenhet av egen behandling och vårt nätverk skapar möjligheter att se varje hjälpsökande unikt och anpassar insatser efter behov och förutsättningar. Kontakta oss så tar vi ett förutsättningslöst möte och tillsammans etablerar vi en plan för Dig utifrån var Du befinner dig idag.

Step One har lång erfarenhet av att hantera och förebygga missbruk på arbetsplatsen. Vi vet vad det gör med individen och den psykosociala arbetsmiljön och hur det garanterat i förlängningen påverkar resultatet. Vi kan Svensk Arbetsmiljölagstiftning, vi skräddarsyr behandlingar/stöd för respektive klient för att nå framgång i behandlingsresultatet. Vi har ett effektivt system för utbildning, chefsstöd, undersökningar och regelbunden uppföljning av medarbetare som har behov av stöd och Rehabilitering.

Nyheter

Gå till toppen