Om du söker en livsstilsförändring

Step One Recovery Center är en livsstilsmottagning som funnits sedan 1997.
Vi erbjuder hjälp för alla beroende och destruktiva mönster.
Vi kan dessutom erbjuda egna privata neuropsykiatriska utredningar
utan köer med den allra högsta kvalitet.

Här samarbetar vi med SMART psykiatri,
specialister på neuropsykiatrisk utredning och behandling.

VAD VIGR.jpg

VAD VI GÖR

Hjälp med alla beroende och destruktiva mönster

 • Sex, kärlek, relationer

 • Medberoende

 • Shopping

 • Träning

 • Sorg

 • Trauma

 • Ilska/Våld

 • Arbete

 • Kemiska beroende (Läkemedel, alkohol, droger)

 • Neuropsykiatriska utredningar

 • Samsjuklighet

 • Riskbruk av alkohol

 • Spel

 • Mat

 • Socker

 • Kriminalitet

 • Riskbruk

HUR VIGR.jpg

HUR VI GÖR

Våra beprövade och vetenskapligt bevisat metoder

 • Primärbehandling

 • Förstärkt eftervård

 • KBT (Kognitiv beteendeterapi)

 • Minnesotamodellen (12 stegs programmet)

 • MI (Motiverande samtal)

 • ACT (Acceptence Commitment Therapy)

 • CRA (Community Reinforcement Approach)

 • CRAFT (community reinforcement approach and family training)

 • A-CRA (Adolescent Community Reinforcement Approach)

 • ADDIS (Diagnosverktyg rekommenderat av socialstyrelsen)

 • Recovery Coaching

 • Sober Companion

 • Interventioner

 • Anhörigprogram

 • Företagsrådgivning

 • Chefsstöd

 • Provtagningar AAA

VILKA VI ÄR

HÄR ÄR TEAMET PÅ STEPONE

för att kontakta någon av oss - klicka på bilden så kommer du direkt till ett mailformulär