Kontakta oss

Arbetsgivare

Step One har lång erfarenhet av att hantera och förebygga missbruk på arbetsplatsen. Vi vet vad det gör med individen och den psykosociala arbetsmiljön och hur det garanterat i förlängningen påverkar resultatet. Vi kan Svensk Arbetsmiljölagstiftning, vi skräddarsyr behandlingar/stöd för respektive klient för att nå framgång i behandlingsresultatet. Vi har ett effektivt system för utbildning, chefsstöd, undersökningar och regelbunden uppföljning av medarbetare som har behov av stöd och Rehabilitering.

Missbruk, Medberoende och otydlighet på arbetsplatsen kostar pengar, till detta kan vi addera det mänskliga lidandet.

Vi fokuserar på att förebygga och att ge ansvarig chef/funktion möjlighet att se och agera i tid på;

  • Upptäcka tidiga tecken och varningssignaler
  • Information och dokumentation om vad som gäller på vår arbetsplats
  • Kunskap om vad lagen ger för rättigheter och skyldigheter
  • Integrera Alkohol & Drogpolicy i ert Arbetsmiljöarbete
  • Hur ska jag som kollega agera och vem kan jag gå till
  • Möjlighet till akuta insatser
Gå till toppen