Arbetsgivare

Missbruk på arbetsplatsen – Är du orolig för en kollega?

Man brukar ju säga att man inte ska ta med jobbet hem, men vad händer när de privata problemen tas med till jobbet?

Signalerna kan vara mer eller mindre tydliga. Men du och säkert andra på er arbetsplats känner av när allt inte är som det ska. Vad gör man då? Vad borde man göra? Vad är man skyldig att göra? Oavsett om din kollega har ett uttalat problem eller om du har en orolig magkänsla, brukar frågorna vara många. Step One har lång erfarenhet av att hantera beroende på arbetsplatsen och kunskap om vad det innebär för dig som arbetsgivare eller personalansvarig. Vi ger svar på dina frågor och verktyg för att ni ska vara en positiv kraft på vägen till er kollegas tillfrisknande. Att ta ansvar är att visa omtanke, och du som väljer att hjälpa en kollega ska känna stolthet i att verka för en ansvarsfull arbetsplats.

→ Kontakta oss för ett kostnadsfritt första möte.

Vi finns som ditt stöd och bollplank genom hela processen och arbetar
uteslutande med välbeprövade metoder när vi skapar förutsättningar för
en lyckad behandlingsplan.

  Medarbetarens individuella plan för att behandla missbruket
  Arbetsgivaransvar enligt gällande lagstiftning
  Chef- och HR-stöd
  Avtal mellan individ och arbetsplats
  Rehabplan
  Stressfaktorer och försämrat resultat på arbetsplatsen
  Medberoende på arbetsplatsen
  Psykosociala arbetsmiljöfrågor
  Säkerhetsfrågor.

Ring oss så kan vi tillsammans sätta ihop en föreläsning med workshops kring det som är viktigt för er och era medarbetare. Vi kan hjälpa er med en utformning av en alkohol- och drogpolicy samt en plan för hur ni på ett snabbt och enkelt sätt kan erbjuda era anställda hjälp och stöd om detta skulle behövas. Ring oss på 08-31 01 19.

Kontakt

Tack för att du hör av dig. Vi återkommer så snart vi kan.