Arbetsgivare

Missbruk på arbetsplatsen – Är du orolig för en kollega?

Man brukar ju säga att man inte ska ta med jobbet hem, men vad händer när de privata problemen tas med till jobbet?

Signalerna kan vara mer eller mindre tydliga. Men du och säkert andra
på er arbetsplats känner av när allt inte är som det ska. Vad gör man
då? Vad borde man göra? Vad är man skyldig att göra? Oavsett om
din kollega har ett uttalat problem eller om du har en orolig magkänsla,
brukar frågorna vara många. StepOne har lång erfarenhet av att hantera
beroende på arbetsplatsen och kunskap om vad det innebär för dig som arbetsgivare eller personalansvarig. Vi ger svar på dina frågor och verktyg för att ni ska vara en positiv kraft på vägen till er kollegas tillfrisknande. Att ta ansvar är att visa omtanke, och du som väljer att hjälpa en kollega ska känna stolthet i att verka för en ansvarsfull arbetsplats.

– kontakta oss för ett kostnadsfritt första möte.

Vi finns som ditt stöd och bollplank genom hela processen och arbetar
uteslutande med välbeprövade metoder när vi skapar förutsättningar för
en lyckad behandlingsplan.

–       Medarbetarens individuella plan för att behandla missbruket
–       Arbetsgivaransvar enligt gällande lagstiftning
–       Chef- och HR-stöd
–       Avtal mellan individ och arbetsplats
–       Rehabplan
–       Stressfaktorer och försämrat resultat på arbetsplatsen
–       Medberoende på arbetsplatsen
–       Psykosociala arbetsmiljöfrågor
–       Säkerhetsfrågor.

Kontakt

Tack för att du hör av dig. Vi återkommer så snart vi kan.