HUR VI GÖR

 • Våra beprövade och vetenskapligt bevisat metoder

  • De understrukna texterna är länkar till socialstyrelsen för mer information

 
Group1-670x300.png

Hur vi hjälper

 • Primärbehandling

 • Förstärkt eftervård

 • KBT (Kognitiv beteendeterapi)

 • Minnesotamodellen (12-stegs programmet)

 • MI (Motiverande samtal)

 • ACT (Acceptence Commitment Therapy)

 • ACT (Community Reinforcement Approach)

 • CRAFT (Community Reinforcement Approach and Family Training)

samt

 • A-CRA (Adolescent Community Reinforcement Approach)

 • ADDIS (Diagnosverktyg rekommenderat av Socialstyrelsen)

 • Recovery Coaching

 • Sober Companion

 • Interventioner

 • Anhörigprogram

 • Företagsrådgivning

 • Chefsstöd

 • Provtagningar AAA