Kontakta oss

Interventioner

En intervention med Step One syftar till att bryta ett mönster och lägga grunden för en förändring tillsammans med ”huvudpersonen” och dennes närmaste anhöriga, vänner och kollegor. Vi bygger inte våra interventioner på ”kidnappning” eller att ställa ultimatum. Våra interventioner är väl förberedda med alla inblandade under teman som respekt, öppenhet, ärlighet och kärlek. Vår ambition är att skapa underlag och vilja till en bestående förändring. Vi kopplar alltid en intervention till efterföljande aktiviteter för alla inblandade.

Våra andra metoder

Gå till toppen