Kontakta oss

MI

Att försöka hjälpa människor till förändring upplevs ofta som svårt och frustrerande eftersom många inte gör det som är bäst för dem. Motiverande samtal vänder i stället på perspektivet och frågar ”vad är det som får människor att faktiskt förändra sig och sina liv?”

Motiverande samtal, MI används vid strukturerade behandlingssamtal och som ett allmänt förhållningssätt vid den dagliga samvaron med ungdomar och klienter på institution. Det huvudsakliga målet är att hjälpa människor att komma vidare i en förändringsprocess.

MI beskriver hur vi som rådgivare kan göra för att öka möjligheten till förändring hos klienten. Det handlar dels om att rådgivaren har en samarbetande stil och ser sig som en jämlik samarbetspartner, dels om att söka efter och locka fram klientens egna tankar och idéer om det aktuella beteendet och förändring av detta, och dels om respekt för klientens autonomi och egna förmåga.

Våra andra metoder

Gå till toppen