Kontakta oss

Öppenvård

Öppenvård innebär att behandlingen bedrivs dagtid här i Stockholm, du lever, bor och verkar i din hemmiljö efter avslutad behandling varje dag. Att arbeta i grupp är en mycket effektiv behandlingsmodell. Vi har ett genom åren tagit fram ett väl beprövat och framgångsrikt behandlingsinnehåll som grundar sig på KBT, 12 stegs och MI. Vår öppenvårdsgrupp är över 12 veckor (60 dgr) i primärvårdsbehandling som sedan följs 52 veckor i eftervård Behandlingen innehåller olika moment som tillsammans skapar en bra grund för ett fortsatt tillfrisknande. Du lämnar oss med insikter, verktyg, kunskap om hur du fungerar i förhållande till missbruket och vad du kan och ska göra för att få ett bra och stabilt tillfrisknande.

Våra andra metoder

Gå till toppen