Kontakta oss

Schema terapi

Har utvecklats av psykologen och forskaren Dr. Jeffrey Young i USA.

Young upptäckte att traditionell KBT inte riktigt fungerade för personer med djupare personlighets- och relationsproblematik utan skulle behöva integreras med andra metoder. Schematerapin utvecklades med hjälp av influenser från bland annat anknytningsteori, gestaltterapi, KBT och psykodynamisk teori.

Vårt beteende i olika situationer påverkas till stor del av hur vi i grunden uppfattar oss själva och omvärlden, tillsammans med våra samlade erfarenheter av hur vi tidigare hanterat liknande situationer, både medvetet och omedvetet. Under begreppet ”schema” samlas och beskrivs dessa fenomen, därmed namnet schematerapi.

Man kan säga att vi under uppväxten lärt in om oss själva och omgivningen, hur vi bäst hanterar olika situationer. När vi inte får våra känslomässiga behov tillfredsställda under uppväxten så utvecklar vi dysfunktionella scheman som kan ge negativa livsmönster som ständigt upprepas genom livet.
Young utgår från att vi har emotionella kärnbehov som alla människor behöver få tillgodosedda på ett tillräckligt bra sätt under vår barndom och uppväxt.

Våra andra metoder

Gå till toppen