Våra behandlingar

Step One har över 20 års erfarenhet av att behandla beroende av alkohol, läkemedel och droger, det vi också brukar kalla för ett kemiskt beroende. Vi vet därför att varje situation är unik och vill därför erbjuda flera olika typer av behandlingsupplägg där vi tillsammans kommer fram till vad som passar er bäst. Läs mer om våra olika behandlingsupplägg inom kemiskt beroende här.

Öppenvård i grupp – Alkohol, läkemedel & droger

Öppenvård Enskilt – Alkohol, läkemedel & droger

KBT-behandling enskilt

Internatbehandling – Alkohol, läkemedel & droger

Eftervård – Alkohol, läkemedel & droger

Förstärkt eftervård – Alkohol, läkemedel & droger

Riskbruk/Bedömning – Alkohol, läkemedel & droger

Livsstilsförändring Motivation & Bedömning

Spel

Anhörigprogram

Som anhörig till någon som lever med ett missbruk är livet ofta väldigt jobbigt. Men vi vet vilken skillnad kunskap och rätt stöd i den processen gör.

Vi har olika anhörigprogram både enskilt och i grupp. Du lär dig bland annat att du själv inte kan förändra den du är orolig för, men du kan vara ett bra och viktigt stöd. Vi ser till att du tar hand om dig själv och på så sätt kan må bättre. Vi bedriver öppna kurser/ behandlingar i grupp men tar också emot enskilda klienter/familjer/vänner och kollegor.

Interventioner

En intervention med Step One syftar till att bryta ett mönster och lägga grunden för en förändring tillsammans med ”huvudpersonen” och dennes närmaste anhöriga, vänner eller kollegor.

Vi bygger inte våra interventioner på ”kidnappning” eller att ställa ultimatum. Våra interventioner är väl förberedda med alla inblandade under teman som respekt, öppenhet, ärlighet och kärlek. Vår ambition är att skapa underlag och vilja till en bestående förändring. Vi kopplar alltid en intervention till efterföljande aktiviteter för alla inblandade.

Traumaterapi

Vi bedriver ett mycket framgångsrikt program för traumabearbetning. Genom en serie samtal och interaktioner på mellan 6–10 träffar har vi sett personer helomvända sina liv till det bättre. Det gör att vi känner oss extra stolta över programmet och den skillnad det gör för människor.

Forskning visar att specialiserad terapi har god effekt vid trauma och PTSD. Traumaterapi är ofta en viktig pusselbit för att bli fri från beroenden men kan även vara en fristående insats. 

Kontakta oss för mer information och hur du kan få hjälp.

Sorg

Sorgereaktioner kan utlösas av en rad olika förluster och förändringar. Exempel på händelser som kan utlösa sorg är separationer, övergrepp av olika slag, relations problematik (till partner, föräldrar, barn, vänner, kollegor), egen eller annans sjukdom, att förlora ett husdjur eller att livet inte blev som man hade tänkt sig.

Vi på Step One har olika alternativ för dig som vill ha hjälp med att komma vidare och behandla din sorg.

Kontakt

Tack för att du hör av dig. Vi återkommer så snart vi kan.