Våra behandlingar

Vi finns där för dig som behöver stöd på grund av ett beroende,
är medberoende, går igenom sorg, trauman, är anhörig eller lider
av psykisk ohälsa.

Vad passar dig bäst? Vi ser över hela din situation och skräddarsyr den
behandling som passar bäst för just dig. Vi behandlar enskilt, i grupp och via internet.

Behandlingar – Kategorier
Alkohol, Läkemedel, Droger

Stepone har över 20 års erfarenhet av att behandla beroende av alkohol, läkeme-
del och droger, det vi också brukar kalla för ett kemiskt beroende. Vi vet därför att

varje situation är unik och vill därför erbjuda flera olika typer av behandlingsupplägg
där vi tillsammans kommer fram till vad som passar er bäst. Läs mer om våra olika
behandlingsupplägg inom kemiskt beroende här:

A: Öppenvård i grupp
B: Öppenvård enskilt
C: Enskild KBT behandling
D: Internatbehandling
E: Eftervård
F: Förstärkt eftervård

A: Öppenvård; i grupp Alkohol, Läkemedel & Droger
Öppenvård finns för dig som bor i Stockholmsområdet. Öppenvård innebär att
du lever, bor och verkar i din hemmiljö och sedan besöker oss för samtal och
behandling under dagtid på vår mottagning. En mycket effektivt behandlingsmodell
är att ses och arbeta i grupp. Många går igenom liknande situationer som du och i
gruppen får vi förståelse för det, samtidigt som vi kan stötta varandra, inspireras att

bli bättre och finna kraft i gemenskapen. Vi har genom åren tagit fram ett välbeprö-
vat och framgångsrikt behandlingsinnehåll som grundar sig på KBT, 12-steg och MI.

Vår öppenvårdsgrupp är över 12 veckor (90 dgr) i primärvårdsbehandling som

sedan följs av 52 veckor i eftervård. Behandlingen innehåller olika moment som till-
sammans skapar förutsättningar för ett fortsatt tillfrisknande. Du får viktiga insikter,

verktyg och kunskap om hur du fungerar i förhållande till missbruket och vad du kan
och ska göra för att kunna se fram emot ett bra och stabilt tillfrisknande.

Du är välkommen att kontakta oss för att veta mer eller boka ett kostnadsfritt rådgivningsmöte

B: Öppenvård Enskilt – Alkohol, Läkemedel & Droger

Det här är en enskild behandling där du och en erfaren terapeut träffas ett antal
gånger per vecka under 12 veckor med uppgifter och övningar däremellan. Detta
alternativ passar dig som av olika anledningar inte kan delta i gruppbehandling.
Programmet grundar sig på KBT, 12-steg och MI och innehåller olika moment
som tillsammans skapar förutsättningar för ett fortsatt tillfrisknande. Du får viktiga
insikter, verktyg och kunskap om hur du fungerar i förhållande till missbruket och
vad du kan och ska göra för att kunna se fram emot ett bra och stabilt tillfrisknande.

Kontakta oss här för att få veta mer eller boka ett fritt rådgivningsmöte

C. KBT-behandling enskilt

En enskild KBT-behandling är helt individanpassad och skräddarsydd. Antalet träffar
och hur ofta de ska äga rum bestäms tillsammans av klient och terapeuten. Vår
strävan är att kontakten med terapeuten ska bli personlig och djup. Behandlingen
hanterar även andra tillstånd som depression, stress, ångest mm. Detta upplägg
fokuserar ofta på flera livsområden samtidigt och med tydliga målbilder av vilka
livsstilsförändringar du som sökande strävar efter.

D: Internatbehandling; Alkohol, Läkemedel & Droger

Step One har flera olika samarbeten med internatbehandlingar, i Sverige och utom-
lands. En internatbehandling innebär att du under en tid bor på samma plats som

du gör din behandling. Behandlingstiden kan variera från 1 till flera månader (med
tillkommande eftervård på Step One i Stockholm). En internatbehandling kan vara
det bästa alternativet om du behöver bryta totalt med din hemmamiljö och enbart
fokusera på din behandling under en koncentrerad period. Vi avgör tillsammans
med dig vad du vill och behöver.

Kontakta oss här för att få veta mer eller boka ett fritt rådgivningsmöte

E: Eftervård; Alkohol, Läkemedel & Droger

Vår eftervård tar vid direkt efter avslutad Primärvård och är 52 veckor lång med en
träff per vecka (kvällstid). Du kan göra din eftervård hos oss även om du inte har

gjort din primärvård hos oss. Eftervården fokuserar primärt på att bibehålla och för-
stärka din nykterhet och drogfrihet men innehåller även andra delar som utvecklar

dig och den förändring du går igenom.

Kontakta oss här för att få veta mer eller boka ett fritt rådgivningsmöte

F: Förstärkt eftervård; Alkohol, Läkemedel & Droger

Är ett individuellt anpassat program för dig som åkt iväg och genomgått behandling
genom en annan aktör och nu kommer hem till Stockholm, där allt det ”gamla” finns
kvar. Vi skräddarsyr denna eftervård efter dina behov och den situation du befinner
dig i. Vi finns med dig och fokus ligger på att bibehålla din nykter- och drogfrihet
också i din hemmamiljö. Vi arbetar över en längre tid med olika komponenter för att
på bästa sätt komma igång med ditt nya liv på hemmaplan. Du kan även ha gjort
vår öppen-vårdsbehandling men behöver extra stöd efter det att behandlingen är
genomförd.

Kontakta oss här för att få veta mer eller boka ett fritt rådgivningsmöte

Riskbruk/Bedömning; Alkohol, Läkemedel & Droger
Partydrogande? Efterfester som varar en hel helg? Eller kanske ryggbesvär som
försvunnit men värktabletterna finns kvar? Alla som använder alkohol, droger eller
läkemedel är eller har inte blivit beroende än, men det kanske är påväg ditåt? Vi har

ett program som består av 3–4 individuella samtal samt ett väl beprövat och evi-
densbaserat test för att fastslå din situation och behov. Programmet avslutas med

att vi tar fram en handlingsplan för dig som är unik och anpassad efter dina behov.

Kontakta oss här för att få veta mer eller boka ett fritt rådgivningsmöte

Livsstilsförändring Motivation & Bedömning;

Vill du göra en förändring? Har du funderat på att bryta destruktiva mönster? Har
du konsekvenser i ditt liv av dina vanor och beteenden? Det kan vara relaterat till
alkohol, droger, stress, spel, ekonomi, arbete, kost, socker, relationer, oro eller helt
enkelt att du känner att du har ”kört fast” och inte riktigt vet hur Du ska ta dig ur det.
Här kan vi hjälpa dig att komma vidare och med stöd och ett Eget arbete skapa en
ny tillvaro.

–      Ta första steget till att göra en livsstilsförändring och kontakta oss här

Spel

De senaste 10 åren har spelmissbruk fördubblats i Sverige och det innebär att du
som har tappat kontrollen över ditt
spelande inte är ensam och att hjälp finns att få. Vi vill att du ska kunna gå vidare
från det som varit och få ett liv med färre risker, färre begär och en framtid som du
kan styra över.
Senaste året har vi behandlat ett 20-tal klienter som alla är spelfria idag. Vi hoppas
att du vill bli en av dem.
Välkommen att se framåt med oss

Vi bedriver behandling enligt gällande nationella riktlinjer för behandling
av spelberoende.

Kontakta oss här för att få veta mer eller boka ett fritt rådgivningsmöte

Anhörigprogram

Som anhörig till någon som lever med ett missbruk är livet ofta väldigt jobbigt.
Men vi vet vilken skillnad kunskap och rätt stöd i den processen gör. Vi har olika
anhörigprogram både enskilt och i grupp. Du lär dig bland annat att du själv inte
kan förändra den du är orolig för, men du kan vara ett bra och viktigt stöd. Vi ser till
att du tar hand om dig själv och på så sätt kan må bättre. Vi bedriver öppna kurser/
behandlingar i grupp men tar också emot enskilda klienter/familjer/vänner och
kollegor.

Kontakta oss här för att få veta mer eller boka ett fritt rådgivningsmöte

Interventioner

En intervention med Step One syftar till att bryta ett mönster och lägga grunden för
en förändring tillsammans med ”huvudpersonen” och dennes närmaste anhöriga,
vänner eller kollegor. Vi bygger inte våra interventioner på ”kidnappning” eller att

ställa ultimatum. Våra interventioner är väl förberedda med alla inblandade under te-
man som respekt, öppenhet, ärlighet och kärlek. Vår ambition är att skapa underlag

och vilja till en bestående förändring. Vi kopplar alltid en intervention till efterföljande
aktiviteter för alla inblandade.

Kontakta oss här för att få veta mer eller boka ett fritt rådgivningsmöte

Traumaterapi

Vi bedriver ett mycket framgångsrikt program för traumaberbetning tillsammans
med överläkare Björn Ogeus. Genom en serie samtal och interaktioner på mellan
6–10 träffar har vi sett personer helomvända sina liv till det bättre. Det gör att vi
känner oss extra stolta över programmet och den skillnad det gör för människor.

Forskning visar att specialiserad terapi har god effekt vid trauma och PTSD. Trau-
materapi är ofta en viktig pusselbit för att bli fri från beroenden men kan även vara

en fristående insats. Kontakta oss för mer information och hur du kan få hjälp.

Boka ett kostnadsfritt rådgivningsmöte här 

Sorg

Sorgereaktioner kan utlösas av en rad olika förluster och förändringar. Exempel på

händelser som kan utlösa sorg är separationer, övergrepp av olika slag, relations-
problematik (till partner, föräldrar, barn, vänner, kollegor), egen eller annans sjuk-
dom, att förlora ett husdjur eller att livet inte blev som man hade tänkt sig.

Vi på Step One har olika alternativ för dig som vill ha hjälp med att komma vidare
och behandla din sorg.

Kontakta oss för ett kostnadsfritt rådgivningsmöte här

Kontakt

Tack för att du hör av dig. Vi återkommer så snart vi kan.